อนุทิน 119775 - wihok

wihok


                                     พ่อแม่สร้าง  ครูดูแล  ช่วยแก้ไข

                                     สอนศิษย์ให้  เดินสู่  ลู่ทางฝัน

                                     บนเส้นทาง  เส้นนั้น  เนินนานวัน

                                     ดั่งตะวัน   ส่องฟ้า   บูชาครู......

                    

           วันครู

 
ขอระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ผู้ที่เป็นครูคนแรก เลี้ยงดูฟูมฟักลูกมาจนเติบใหญ่ได้เห็นคุณค่าของตนเอง 

บูชาพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  จนเลี้ยงชีพและสานต่อเจตนารมณ์งานครูได้ 

ทำให้ลูก(ศิษย์)ได้มีวันนี้  "หนึ่งแสนครูดี"

"ครู คือ แสงเทียนส่องใจ ให้เกิดปัญญาแก่ศิษย์"(ท่านพุทธทาสภิขุ)

เขียน 16 Jan 2013 @ 18:43 () แก้ไข 27 Jan 2013 @ 04:11, ()


ความเห็น (0)