อนุทิน 119757 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๗๕๖ |

"ทุกทุกวันเป็นวันครู"

...

ไม่ว่าจะธรรมดาหรือพิเศษ
ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว
ไม่ว่าจะทองแท้หรือทองคำเปลว
ไม่ว่าจะหุบเหวหรือผืนดิน

ทุกทุกวันก็เสมือนวันของครู
การสั่งสอนศิษย์ยังอยู่ให้รู้สิ้น
ความตั้งใจให้เขาดีเืพื่อมีกิน
วันของครูเป็นอาจิณ คือทุกวัน

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

วันครู

เขียน 16 Jan 2013 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)