อนุทิน #119742

ครู..คือผู้สร้างโลก ด้วยการสร้างศิษย์

อาจาริยบูชา..ขอน้อมระลึกถึงพระคุณครู
รองศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ คันธพนิต

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง..

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (1)

มาร่วมรำลึกพระคุณครูค่ะ