อนุทิน 119742 - อ.นุ

อ.นุ

ครู..คือผู้สร้างโลก ด้วยการสร้างศิษย์

อาจาริยบูชา..ขอน้อมระลึกถึงพระคุณครู
รองศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ คันธพนิต

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง..

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

เขียน 15 Jan 2013 @ 23:28 ()


ความเห็น (1)

มาร่วมรำลึกพระคุณครูค่ะ