อนุทิน #119735

แม้เธอจากไป...มิอาจหยุดยื้อ

ทว่าสายใยแห่งความเอื้ออาทร

ยังคงถักทอในใจเสมอ

...

แด่ เธอผู้จากไป...นิรันดร์เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)