อนุทิน #119725

เตือนตน สังวร...ระวังพลังงานเบี่ยง

• โลกเสมือน กระเทือนตัวตนง่าย เพียงคลิก ก็แพ้ภัย...ตีลังกาไปหลายตลบ!

• จังหวะนี้... ตัวคนเป็นๆ... คือคำตอบสุดท้าย ของความพ่ายแบบหมดรูป!!

• สองยกแรก ศีล... และหิริโอตัปปะ คุ้มครอง พอได้

• ขอข้าพเจ้า... จงมีกำลังขวัญ พร้อมรับมือกับโจทย์จริงของชีวิต...

... ตัวเป็นๆด้วยความเข้มแข็งด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)