อนุทิน 119706 - Tamlom

Tamlom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ความคิด ความเชื่อ จะเป็นตัวกำหนดชีวิตในอนาคตเรา" ....ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


:ถ้า...โลกใบนี้ มี 3 เส้นทางให้เดิน คุณจะเลือกเดินทางเส้นไหน...?

        เส้นทางท่ี 1 เดินก้มหัวไปตามกรรม ทำเท่าที่ทำได้ หวังเท่าที่หวังได้ ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว

        เส้นทางที่ 2 มีเป้าหมายและความมุ่ง มีความกระหาย อยากได้-อยากเป็น

        เส้นทางที่ 3 เส้นทางแห่งความพอเพียง วิถีแห่งความเป็นกลางไม่สุดโต่ง

เมื่อเราเหยียบอยู่บนเส้นทางใด เราก็จะมุ่งมั่น-ตั้งใจ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางนั้น

        @tamlom_: บางใหญ่-นนทบุรี : ม.ค.'56

เขียน 15 Jan 2013 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)