อนุทิน 11970 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บเกี่ยวข้อความที่น่าสนใจรวบรวมไว้ทบทวนใช้เพื่อฝึกตน

บันทึกโต้ตอบโดยซูซาน

  • ความสุขที่แท้ต้องมาจากตัวตนข้างใน ไม่ต้องอิงอาศัยหรือพึ่งพิงสิ่งใด
เขียน 18 Jun 2008 @ 00:01 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 00:02, ()


ความเห็น (0)