อนุทิน 119693 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๗๔๖ |

"ทางไหนดี"

...

จงมุ่งตรงต่อไปในข้างหน้า
ทางสะอาดสุดตาดั่งพาฝัน
ทางแสนเย็นสุขใจไร้หมอกควัน
ดีกว่าทางหมื่นพันที่ทุกข์ใจ

จงเลือกหยุดความอยากไว้ตรงนี้
หยุดเสียทีกิเลสที่โหยไห้
หยุดเถิดหนอความคิดพิบัติภัย
ถามหัวใจว่าทางไหนจึงจะดี

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)