อนุทิน 11969 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ตั้งใจว่าจะเขียนบันทึก เปลี่ยนใจไม่เขียน ... นั่งอ่านตัวเอง

  • เราเท่านั้นเป็นผู้รู้ตัวเรา... อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด วาจา การกระทำ ถึงว่าทำไมคำสอนถึงได้ให้สำรวมกาย วาจา และใจ...

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)