อนุทิน 11968 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บไว้อ่านเพื่อเติมพลังใจ

 •  ราวปี 2530 ในหลวงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนที่อำเภอสะเมิง
  จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่าชาวบ้านจำนวนมากเป็นโรคคอพอกซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทูลว่า มีการเอาเกลือเสริมไอโอดีนมาแจกประจำ แต่ชาวบ้านไม่ยอมใช้ เพราะไม่รู้จักก็กลัวจะเป็นอันตรายในหลวงจึงรับสั่งให้นำเกลือเสริมไอโอดีนมาแจกประชาชนด้วยพระหัตถ์ ชาวบ้านได้รับเกลือพระราชทาน จึงยอมเชื่อว่าเกลือชนิดนี้กินได้จนแพร่หลายต่อๆมา ปัจจุบันไม่มีคนป่วยโรคคอพอกที่สะเมิงแล้ว
  นอกจากนี้ยังทรงเสด็จขึ้น-ลงสะเมิงอีกหลายครั้งเพื่อติดตามแก้ปัญหาเรื่องน้ำและถนน จนชาวบ้านทำกินกันได้เป็นปกติสุขมีรายได้เลี้ยงชีพได้พอเพียง  แต่แล้วกลับเป็นพระองค์เองที่ทรงพระประชวร !ในหลวงทรงได้รับเชื้อไมโคพลาสม่า จากการเสด็จไปที่สะเมิงนี้เองค่ะ และเป็นสาเหตุของโรคพระหทัยเต้นผิดปกติเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันแม้คณะแพทย์จะพยายามเท่าใด ก็ไม่อาจถวายการรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงถวายพระโอสถประคองพระอาการมาตลอด  จนกระทั่งต้องทรงรับการผ่าตัดใหญ่เมื่อปี 2538 ดังเล่ามาแล้ว

  ในหลวงเคยมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า...
  " ฉันขึ้น - ลงสะเมิงอยู่หลายปี จนได้รับเชื้อไมโค
  พลาสม่า ซึ่งในที่สุดทำให้ฉันเป็นโรคหัวใจเต้นไม่ปกติ จนเกือบต้องเสียชีวิต "

 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

เขียน 17 Jun 2008 @ 23:50 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 00:01, ()


ความเห็น (0)