อนุทิน 119678 - ถาวร

ถาวร


คือ...แสงทอง....แสงธรรม  ในยามเช้า

คือ...แสงเงา  สงบสุข ทุกก้าวย่าง

คือ...การให้  ...สละ   ละ... ปล่อยวาง

คือ...เส้นทาง   แห่งสติ  พิจารณาเขียน 14 Jan 2013 @ 20:04 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้..รู้สึกเหมือนกำลังขึ้นเขียง...ต้องสละ ละวาง อะไรบางอย่างหรือเปล่าหนอ?

สติ...พิจารณา...ลมหายใจ...ดูใจ...ที่กำลังรู้สึกว่า...หาย... ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณTawandin

ลมหายใจ...เพียงเฝ้าดู เรารู้ พิจารณา

เป็นกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ อ.นุ อาจารย์ Wasawat Deemarn และอาจารย์ธรรมทิพย์ค่ะ

อีกมุมหนึ่งของถนนในมข. ยามเช้าๆค่ะ