อนุทิน 11967 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บเกี่ยวข้อความที่น่าสนใจรวบรวมไว้ทบทวนใช้เพื่อฝึกตน

บันทึกของเบิร์ด

  • self-esteem ตามรายละเอียดที่นี่http://gotoknow.org/blog/beautifulmemories/138207?page=1#422123
  • สรุปง่ายๆมี  3 องค์ประกอบ
  • self efficacy  เอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้ ด้วยสติและปัญญา  รู้จักใช้พรสวรรค์ ความเชี่ยวชาญ ความชอบของตนวางจุดมุ่งหมายและขั้นตอนของการใช้ชีวิต
  • self respect  รู้จักตนเองดีพอในทุกสถานการณ์ ยอมรับจุดดี จุดด้อยของตนเองและแก้ไขพัฒนาจุดด้อยเสีย ยอมรับว่าผลทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากตัวเองเลือกจะกระทำ เลือกจะมีชีวิตอย่างนั้นเอง
  • self empowerment  ไม่เอาแต่คิด แต่ลงมือกระทำ ลงมือดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการประเมินสิ่งที่ทำไปว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือไม่ และมีการปรับตัวตามสถานการณ์  ลงมือกระทำโดยศรัทธาที่ใช้นำทาง ใช้ความเชื่อและคุณธรรมที่ตนเองเชื่อมั่นทำให้ ปากและใจตรงกัน ไม่โกหกตัวเอง 

บันทึกที่ conductor แลกเปลี่ยนในบันทึก

  • self-esteem ควรให้ผลแสดงออกในสังคม
  • ใจมั่นคง รู้ดี รู้ไม่ดี ลงมือทำดี ละการทำไม่ดี
  • ดี ไม่ดี ตั้งอยู่บนความเป็นจริง กล้าแตกต่าง  โดยไม่รั้นว่าตัวเองถูกต้องเสมอ 
  • ไม่เอาชนะความเห็นต่าง แต่แลกเปลี่ยน ถกกันด้วยเหตุผล
  • ชื่นชมคนอื่นด้วยใจจริง ไม่ฮุบความดีที่ตัวเองไม่ได้ทำไว้เป็นของตน 
เขียน 17 Jun 2008 @ 23:48 () แก้ไข 17 Jun 2008 @ 23:51, ()


ความเห็น (0)