อนุทิน 119660 - วิชญธรรม

  ติดต่อ

ความกังวล  .....................   ทำให้เป็นทุกข์

     ตัดความกังวล .................. ก็ไม่เป็นทุกข์

หลวงพ่อพิชัย ........  เทศน์เมื่อวาน 13.1.13 

คณาจารย์ และผมไปเยี่ยม อาจารย์(อดีต) ที่เตรียมตัวออกบวชเพื่อศึกษาธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณนะธรรมะเที่ยงวัน