อนุทิน 119659 - นายช่างใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน “ประจักษ์พระคุณ”
๙๐ ปี
บูรพาจารย์แห่งบรรณารักษศาสตร์ไทย
-----------------------------------------------------------------

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงาน “ประจักษ์พระคุณ” เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ บูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการสำคัญต่อวงการบรรณารักษศาสตร์วงการห้องสมุดและหนังสือในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓ – ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ถวายสังฆทานในช่วงเช้า ต่อด้วยการเสวนาเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ ส่วนในช่วงบ่ายมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตหนังสือไทยในสายตา
นักอ่าน นักเขียน และบรรณารักษ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ คุณวิลาวัณย์ 
ทรัพย์พันแสน อดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ คุณเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย และคุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกร้านหนังสือ เพื่อให้เลือกซื้อหนังสือดี มีคุณค่า ในราคาย่อมเยา สนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานที่เบอร์โทรศัพท์๐๒-๒๑๘-๔๘๑๗ โทรสาร ๐๒-๒๑๘-๔๘๑๘ อีเมล [email protected]

เขียน 14 Jan 2013 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)