อนุทิน 119637 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๗๔๐ |

"เหตุผลเด็กหนีเีรียน"

บันทึกจากผลสำรวจที่ครูควรอ่าน ผู้ปกครองควรคิดแก้ไข

บันทึก ... "รู้มั้ยว่า..เด็กมัธยมคิดอะไร ทำอะไรบ้าง" ... (รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ)

เคยหนีเรียน มีจำนวนถึง ๒๒.๒๗ %
จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยหนีเรียน ตอบว่า เบื่ือครูมากที่สุด ถึง ร้อยละ ๓๑.๖๕ %
รองลงมา เพื่อนชวนหนีเรียน ๒๓.๗๖ %
และ เบื่อการเรียน เบื่อการบ้าน ๒๐.๒๒ %

เขียน 13 Jan 2013 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)