อนุทิน 119627 - kmsabai

kmsabai

หุหุ เราคงติดกับการเขียนเเล้ว  ตราบใดที่ยังต้องทำงาน   การขีดเขียนก็คงยังจำเป็น  เพื่อเเบ่งปัน  เพื่อตรวจสอบ  และเพื่อประเมิน  หรือไว้ใช้ประโยช์


แต่เพิ่มหลักมาอย่างหนึ่งคือ เรา  เอ้อ  ไม่สิน เราในสมมุตินี้     จะเขียนอะไรที่เป็น  ไม่เพิ่มอัตตาตาเอง

แต่การเขียนเพียงให้เกิดประโยชน์ในทางบัญญัติหรือโลกเท่านั้น

เขียน 13 Jan 2013 @ 09:57 ()


ความเห็น (0)