อนุทิน 11962 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

วันนี้มีเวลาติดตามอ่านบันทึกของหลายคน เลยเก็บเกี่ยวข้อความที่น่าสนใจรวบรวมไว้ทบทวนใช้เพื่อฝึกตน

บันทึกของกะปุ๋ม

  • มนุษย์มีความซับซ้อนในตัวเองเกิดขึ้น  บางครั้งความซับซ้อนนี้อาจจะมาจากบาดแผลที่เกิดทางจิตใจ ความซับซ้อนจากปรากฎการณ์ที่เรายอมรับตัวเองไม่ได้ตามความจริง ความปรารถนาที่อยากจะเป็นตามความคิดที่ตัวเราปรุงแต่งขึ้น แล้วจิตบันทึกไว้ผลักให้เราดำเนินไปตามสิ่งที่ผลักดันอยู่ในใจนั้น ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทำไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยและพฤติกรรม จนติดยึดเป็น อัตตา ตัวตน
  • การปฎิบัติมานาน จึงทำให้ละเลยที่จะใส่ใจว่า การสะสางจิตที่ปรุงแต่งมานานเป็นหน้าที่  แม้มีใครมาบอกทางถึงการละวางการปรุงแต่ง...ก็ยังไม่น้อมใจที่จะละวางและรับได้ต่อการบอกกล่าวนั้น... เราถึงวนอยู่ในหนทางอันซับซ้อนนี้อย่างไม่รู้ที่สิ้นสุดและจบลง
  • อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกเป็นเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ที่เราเองเป็นผู้เลือกมาบ่มเพาะ เพียรให้ปุ๋ย รดน้ำ จนงอกเงยขึ้นอยู่ในใจ

 

เขียน 17 Jun 2008 @ 23:08 () แก้ไข 17 Jun 2008 @ 23:09, ()


ความเห็น (0)