อนุทิน 119619 - Dr. Ple

Dr. Ple
..... ความจริง ยังไงก็คือความจริง เราไม่สามารถวิ่งหนีความจริงไปได้ ที่สำคัญเราไม่ควร วิ่งหนีความจริง ... แต่เราควร ยอมรับความจริงนั้น และควรเรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว...เพื่ออยู่กับความจริงนั้นอย่าง "มีความสุข" นะคะ "เปลี่ยนมิติการคิดและการมอง "มิติใหม่ - มุมมองใหม่" น่าจะส่งผลในทิศทางใหม่ มิติใหม่ มุมมองใหม่ เป็นด้านที่ส่งผลด้าน "บวก" กับเราและคนที่เขารักเรา - ครอบครัวเรานะคะ
เขียน 12 Jan 2013 @ 22:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

We can choose to focus and zoom in on "some facts" or choose to blur or zoom out "other facts".

;-)