อนุทิน 119610 - อ.นุ

อ.นุ

คำถามจากเด็กๆ เยาวชนโลกสีเขียว ถึงผู้ใหญ่ในวันเด็ก ๒๕๕๖


เขียน 12 Jan 2013 @ 19:55 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เด็กยุคใหม่ คิดเป็น ทำได้ ยิ่งผู้ใหญ่ เข้าใจและให้โอกาส... ยิ่งเป็นผลดีนะคะ