อนุทิน 119610 - อ.นุ

  ติดต่อ

คำถามจากเด็กๆ เยาวชนโลกสีเขียว ถึงผู้ใหญ่ในวันเด็ก ๒๕๕๖


  เขียน:  

ความเห็น (1)

เด็กยุคใหม่ คิดเป็น ทำได้ ยิ่งผู้ใหญ่ เข้าใจและให้โอกาส... ยิ่งเป็นผลดีนะคะ