อนุทิน 119608 - krutoiting

krutoiting

วันนี้เรียนอะไรบ้าง จำไม่ค่อยได้

แต่นึกออกว่าเกี่ยวกับอะไรบ้าง

อาจารย์ผู้สอนบอกว่าไม่ควรจัดระบบการจำเอง 

เพราะแผนไทยเขามีระบบการจำชื่อยาและสรรพคุณ

ที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรุงยา และวินิจฉัยโรคเขียน 12 Jan 2013 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)