อนุทิน 119608 - krutoiting

  ติดต่อ

วันนี้เรียนอะไรบ้าง จำไม่ค่อยได้

แต่นึกออกว่าเกี่ยวกับอะไรบ้าง

อาจารย์ผู้สอนบอกว่าไม่ควรจัดระบบการจำเอง 

เพราะแผนไทยเขามีระบบการจำชื่อยาและสรรพคุณ

ที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรุงยา และวินิจฉัยโรค  เขียน:  

ความเห็น (0)