อนุทิน 119555 - อ.นุ

อ.นุ

เมื่อวานนี้ นิสิต และคณาจารย์ มศว องครักษ์ ได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจอย่างดียิ่ง
สำหรับการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

"ต้องรู้เท่าทันสื่อ + รู้คุณค่าในตนเอง..กับ ๓ คำถามเงินล้าน
สิ่งที่เราอยากมี..แต่ไม่มี ? 
สิ่งที่เราไม่อยากมี..แต่มี ? 
สิ่งที่เรามี..แต่กลับไม่มี ?

และเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีพิณแก้วอันไพเราะ...จากอาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ครับ 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เขียน 11 Jan 2013 @ 08:33 ()


ความเห็น (0)