อนุทิน #119541

เขียน...เพื่ออะไร

ขอบคุณบันทึกของทั้งสองท่าน...อ.วัส  Wasawat Deemarn และอ.พนัส แผ่นดินเขียน:

ความเห็น (2)

ยังต้องกลับไปอ่านอีกหลายรอบค่ะอ.วัสขอบคุณมากค่ะ