อนุทิน 119535 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • วันนี้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่า "ก้าวข้าม" อย่างลึกซึ้งเมื่อก้าวข้ามจากเรือขึ้นบ้านนักเรียนที่นครชัยศรีไม่พ้นส่งผลให้ตกน้ำเปียกปอนหมดสภาพ  เมื่อข้ามไม่ได้มันเป็นเช่นนี้เองหนอ
  • บทเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน  หลังที่ยี่สิบเจ็ด  สอนให้ฉันรู้ว่าการก้าวข้ามกับดักหลุมพรางของชีวิต
    ต้องเหน็ดเหนื่อยและเข้มแข็งมากเพียงไรเขียน 10 Jan 2013 @ 20:34 ()


ความเห็น (2)

ประทับใจในความตั้งใจของคุณครูครับ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูครับ

ให้ดอกไม้หมายแทนกำลังใจ          ให้สดใสสุขกายคลายหมองศรี

ก้าวข้ามได้ทุกด่านผ่านด้วยดี           ให้ทวี"คุณค่าคน"มีผลงาน