อนุทิน 119532 - ภูสุภา

ความรักกอปรด้วย 
ความเอาใจใส่ดูแล ร่วมทุกข์สุข
รับฟัง แนะนำทางดีที่ถูกทำนองคลองธรรม
เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย

ดำรงคงไว้ปฎิบัติต่อกันแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ

เขียน 10 Jan 2013 @ 19:59 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดำรงคงไว้ปฎิบัติต่อกันแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ 

จะทำได้ต้องมีจิตมุ่งมั่น มั่นคง ซื่อสัตย์ไม่ผันแปร