อนุทิน 119518 - พรรณทิพา ไพบูลย์

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/867/251/original_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.pptx?1357800320">การนำเสนนอสารด้วยลายลักษณ์.pptx

เขียน 10 Jan 2013 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)