อนุทิน 119514 - พเยาว์ ทักษิณ

                 ได้อ่านหนังสือเรื่อง"พระกรรมฐานกลางกรุง" ที่คุณดำเกิง  สงวนสัตย์ ได้เขียนถึงท่านเจ้าคุณนรฯ(พระยานรรัตน์ราช        มานิตย์)  พระเภิกษุที่เป็นพระกรรมฐานกลางกรุงแท้  ท่านไม่เคยไปธุดงค์ที่ไหนเลย  แต่ท่านสามารถปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรม  คำสอนของท่านนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ท่านสอนว่า  " คำว่าไม่สบายใจอย่าใช้  และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป  "Let it go and get it out" ก่อนมันจะเกิด  ต้อง  Let it go  ปล่อยให้มันผ่านไป  อย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ ถ้าเผลอไป มันแอบเข้ามาอยู่ในใจได้ พอมีสติ รู้สึกตัว รู้ว่าความไม่สบายใจเข้ามาแอบอยู่ในใจ  ต้องGet it out ขับมันออกไปทันที อย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจ  มันจะเคยตัว ทีหลังจะเป็นคนอ่อนแอ   ออดแอด  ทำอะไรผิดพลาดนิดๆหน่อยๆ ก็ไม่สบายใจเคยตัว  เพราะความไม่สบายใจนี้แหละเป็นศัตรู เป็นมารทำให้ใจไม่สงบ  ประสาทสมองไม่ปกติ  เป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติ พลอยไม่สงบ ไม่สบายไปด้วย  ทำให้สมองทึบไม่ปลอดโปร่ง   เป็น  habit  ความเคยชินที่ไม่ดี  เป็นอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางสติปัญญา  ไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใส  ต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ ทั้งก่อนที่จะทำอะไร หรือกำลังกระทำอยู่ และเมื่อเวลากระทำเสร็จแล้ว  ต้องหัดให้จิตใจแช่มชื่นรื่นเริง  เกิดปิติปราโมทย์ เป็นสุขสบายอยู่เสมอ  เป็นเหตุให้เกืดกำลังกาย กำลังใจ  Enjoy  living  มีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบาน  สมองจึงจะเบิกบาน จะศึกษาเล่าเรียน ก็เข้าใจ จำได้ง่าย เหมือนดอกไม้ที่แย้มเบิกบาน ต้อนรับหยาดน้ำค้าง และอากาศอันบริสุทธิ์ฉะนั้น"

เขียน 10 Jan 2013 @ 11:59 () แก้ไข 10 Jan 2013 @ 18:10, ()


ความเห็น (0)