อนุทิน 119507 - อ.นุ

อ.นุ

 “แรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑"
และบรรเลงดนตรีพิณแก้ว โดย อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์

เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียง หรือสะดวก
ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ...เรื่องนี้ 
ณ อาคารพื้นฐาน มศว องครักษ์ จ.นครนายก
วันนี้ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นะครับ


เขียน 10 Jan 2013 @ 06:27 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...แรงบันดาลใจ...สำคัญมาก... สามารถทำให้ลุกขึ้นมาอย่างมีพลัง นะคะ