อนุทิน 119501 - Dr. Ple

Dr. Ple
....สิ่งดีดีในชีวิต (For the good time)...ต้อง รู้จักตนเอง เพื่อที่จะรู้จัก "ชีวิต" .... รู้จักชีวิต....เพื่อมี่จะรู้จัก "สังคม ...รู้จักโลก"  ปรับตัวไปตาม ... เวลา...บุคคล...สถานที่...ที่เปลี่ยนไป...ชีวิตจะเป็นสุขขึ้นได้บ้าง  นะคะ
เขียน 09 Jan 2013 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)