อนุทิน 119501 - Dr. Ple

  ติดต่อ

....สิ่งดีดีในชีวิต (For the good time)...ต้อง รู้จักตนเอง เพื่อที่จะรู้จัก "ชีวิต" .... รู้จักชีวิต....เพื่อมี่จะรู้จัก "สังคม ...รู้จักโลก"  ปรับตัวไปตาม ... เวลา...บุคคล...สถานที่...ที่เปลี่ยนไป...ชีวิตจะเป็นสุขขึ้นได้บ้าง  นะคะ
  เขียน:  

ความเห็น (0)