อนุทิน 119465 - dejavu monmon

"สิ่งของมีค่าอย่าตั้งไว้นอกห้อง" เหล่านักศึกษารีบเก็บสิ่งของมีค่าคือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์ นาฬิกา เป็นต้น แ้ล้วนำไปไว้ในห้อง ผมออกไปดูนอกห้อง สิ่งที่นักศึกษาไม่เก็บเข้าไปไว้ในห้องคือ หนังสือ

เขียน 09 Jan 2013 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)