อนุทิน 119435 - Dr.ladda

Dr.ladda

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย ประกอบไปด้วย  ลักษณะขององค์กร นโยบายการบริหารงาน คุณภาพในการบริการ จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานธุรกิจบริการผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น

เขียน 08 Jan 2013 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)