อนุทิน 119435 - Dr.ladda

  ติดต่อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย ประกอบไปด้วย  ลักษณะขององค์กร นโยบายการบริหารงาน คุณภาพในการบริการ จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานธุรกิจบริการผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)