อนุทิน #119413

  ติดต่อ

ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.นารีรัตน์ สุวรรณวารี อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุ ฝากแจ้งข่าวลูกศิษย์ และเพื่อนๆ ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณวัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง จ.นครนายก และฌาปณกิจในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขอฝากแสดงความเสียใจไปถึงอาจารย์นารีรัตน์ด้วยค่ะ   

ขอแสดงความเสียใจผ่านอนุทินแห่งนี้ด้วยครับ