อนุทิน 119408 - ตระ

ตระ

 อดเดเ

เขียน 07 Jan 2013 @ 19:36 ()


ความเห็น (11)

 เ้เ้เ้

4

 <img src="/images/stories/tbl_pali56.jpg" border="0" height="437" width="572">

 <img width="572" height="437" border="0" src="/images/stories/tbl_pali56.jpg"></img>

 <img width="572" height="437" border="0" src="/images/stories/tbl_pali56.jpg"></img>


<img src="http://cdn.gotoknow.org/assets/comments/002/730/454/original_Pic2.JPG?1352475169" alt="Original_pic2"></img>

Original_pic2" />

 

<img src="http://cdn.gotoknow.org/assets/comments/002/730/454/original_Pic2.JPG?1352475169" alt="Original_pic2"></img>

http://cdn.gotoknow.org/assets/comments/002/730/454/original_Pic2.JPG?1352475169

 http://www.up-img.com/upload/13-01/985pqj12.jpg