อนุทิน 119390 - ยายธี

ยายธี

"แกะ"...กรรม..ข้าพเจ้า..ได้เรียน..วิธีคิด..นี้..จาก..(หลวงแม่)..ท่านธัมมนันทา.."กราบ..นมัสการ..มา..ณ..ที่นี้.."..ข้าพเจ้า..ครั้งหนึ่งนั้น..ได้รับ..ฉายา..ว่า..ธัมมนันทิยา..."

เขียน 07 Jan 2013 @ 06:45 ()


ความเห็น (0)