อนุทิน #119381

ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันและมีเหตุผลในตัวของมันเอง

สิ่งที่คิดว่าไม่มีเหตุผล.......อาจเป็น ผลจากเหตุ ที่เราไม่อาจเข้าใจ  /ไม่ชอบใจ =.=""

เขียน:

ความเห็น (2)