อนุทิน 119381 - ไอดิน

  ติดต่อ

ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันและมีเหตุผลในตัวของมันเอง

สิ่งที่คิดว่าไม่มีเหตุผล.......อาจเป็น ผลจากเหตุ ที่เราไม่อาจเข้าใจ  /ไม่ชอบใจ =.=""

  เขียน:  

ความเห็น (2)

คม ... อีกแล้ว ;)...

^ ______ ^