อนุทิน 119375 - aekvp

aekvp
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความรู้ทางการศึกษา

ในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลทั่วไปเพราะการศึกษามุ่งเน้นให้บุคคลมีความคิด สร้างสรร นำความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ คนเราอาจจะมองข้ามในด้านการศึกษาเพราะนึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญนั้นเอง

  การศึกษา คือ การค้นคว้าและแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนทั้งในเรื่่อง ชีวตและด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถ้าบุคคลนั้นไม่รู้หรือมีความรู้น้อยก็ยอมจะตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ง่ายเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์หรืออาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอด้งนั้น  จะเห็นได้ว่าความรู้ทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การศึกษาในเรื่องที่ผิดๆก็ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ เช่นการศึกษาเรื่องเพศศึกษา หากแต่ว่าเข้าใจผิวเผินก็อาจจะทำให้เข้าใจที่ผิดได้ การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด ศึกษาไปแล้วแต่กับยังเสพอยู่ก็ไม่บังเกิดผลดีตามมา เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความรู้ทางการศึกษาถ้าศึกษาให้ดีก็จะมีความรู้เกิดขึ้นที่ดี แต่ถ้าหากศึกษาแล้วไม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็อาจจะทำให้การศึึกษานั้นเปล่าประโยชน์ไปดังนั้นความรู้ทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญและสามารถช่วยให้บุคคลนั้นมีความก้าวหน้าทันยุค ทันเหตุการณ์และยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย

  ความรู้ทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าหากคนเรามีการศึกษาที่ดีแล้ว นำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุขและมีความก้าวหน้าในด้่านต่างๆได้ดีอีกด้วย

  ความรู้นั้นเป็นเหมือนแสงสว่าง

  คอยนำทางก้าวไปถึงจุดหมาย

  การศึกษารู้ไปไม่มีวันตาย 

  อย่าเขินอายเรียนไปได้ดีเอย                      

เขียน 06 Jan 2013 @ 18:33 ()


ความเห็น (1)

เขียนดีจัง