อนุทิน 119368 - ภูสุภา

เขียนอย่างไรก็เขียนไม่เสร็จ

เขียน 06 Jan 2013 @ 10:38 ()


ความเห็น (3)

คิดอย่างไรก็ไม่รู้ หยุดคิดจึงรู้ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เขียนอย่างไรก็ไม่เขียนเสร็จ หยุดเขียน...จึงเสร็จ

เขียนเมื่อ 

Ico48 เขียนอย่างไรก็ไม่เขียนเสร็จ หยุดเขียน...จึงเสร็จ

เสร็จเขา..หรือเสร็จเรา..อิ อิ

ขอบคุณค่ะ


ตอนนี้หยุดเขียน แต่ไม่หยุดอ่าน 

:)