อนุทิน #119364

โซนามุ  พายุโซนร้อนชื่อไพเราะ. SONAMU มาจากทะเลจีนใต้ 

เคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศมาเลเซียในวันที่ 7-9 มกราคม

ส่งผลให้มีฝนตกในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมา 

เตรียมความพร้อมรับมือกันด้วยนะคะ

เขียน:

ความเห็น (1)