อนุทิน 119364 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

โซนามุ  พายุโซนร้อนชื่อไพเราะ. SONAMU มาจากทะเลจีนใต้ 

เคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศมาเลเซียในวันที่ 7-9 มกราคม

ส่งผลให้มีฝนตกในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมา 

เตรียมความพร้อมรับมือกันด้วยนะคะ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณกำลังใจคะ