อนุทิน 119339 - ชาญโชติ

ชาญโชติ

" การศึกษาที่มุุ่งเน้นให้มีความรู้เหนือคนอื่นอย่างเดียว และการศึกษาที่ผลิตคนเพื่อความต้องการของตลาดเศรษฐกิจจึงเป็นแต่เพียงการศึกษาเพื่อการตลาด แต่การเป็นมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยมีศักยภาพมากกว่านั้น คือ ไม่ใช่เป็นเพียงมนุษย์เศรษฐกิจ มนุษย์เงินเดือน หรือ มนุษย์การเมือง แต่เขาต้องเป็นกำลังของบ้านเมือง คือเป็นพลเมืองที่มองเห็นประโยชน์สาธารณะที่เป็นส่วนรวมร่วมอยู่ด้วย"

ปกหลังของหนังสือ "การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง" (Civic Education for Thai Society) ของ ทิพย์พาพร ตันติสุนทร หนังสือดีที่ขอแนะนำให้คนไทยทุกคนหาซื้ออ่าน ราคาเพียงเล่มละ 180 บาท หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2554466,02-2187000 (ศาลาพระเกี้บว) หรือโทร 02-2516141,02-2189888 (สยามสแควร์)

เขียน 05 Jan 2013 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)