อนุทิน 119334 - Wasawat Deemarn

| อนุ่ทิน ... ๓๗๑๓ |

"บรรยายพิเศษ"

ตอนนี้มาถึง มมร.วิทยาเขตล้านนา แล้ว "ครูเรือง" ที่ผมเคารพ ขอมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา" ซึ่งตีหัวข้อย่อยออกมาอีก ๑๒ หัวข้อหลัก เนื้อหาเหมือนผมเรียน ๑๐ ปี ;)...

นักศึกษามีสถานะเป็น "พระนักศึกษา" ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๐ รูป

บรรยายสัก ๒ ชั่วโมง แล้วครูเรืองจะมาบรรยายต่อตอน ๔ โมงเย็น

เขียน 05 Jan 2013 @ 12:45 () แก้ไข 05 Jan 2013 @ 17:11, ()


ความเห็น (0)