อนุทิน 119328 - Tawandin

Tawandin

คำพร อบรมตน(๑)....ฝึกฝน...อดทน

• เจริญสติ... อบรมปัญญา

... เธอพึง... "ฝึก"จิตให้รู้จัก "อด"...

... ต่อความสุข...ที่ไม่ชอบด้วยธรรม

• เจริญสติ... บ่มเพาะกำลังใจ

...เธอพึง..."ฝน"ใจให้รู้จัก "ทน"

...ต่อความทุกข์... ที่ประกอบด้วยธรรม

          สาธุ สาธุ สาธุ

ล้มแล้วรีบลุก ปลุกพลังแห่งพุทธะ...

วันต่อวัน ขณะต่อขณะ ลมหายใจต่อลมหายใจ....

เช้าวันเสาร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖

เขียน 05 Jan 2013 @ 07:01 ()


ความเห็น (0)