อนุทิน 119320 - อิทธิย จันทวงศ์

นำมามอบให้ครู ด้วยความสำนึกในพระคุณ...วันครู 2556: สนับสนุนคนไทยให้รักการอ่าน ครูคือผู้ให้ ให้ความรู้ วิทยาการ ต่างๆ  ให้อนาคต ผมก็เป็นคนหนึ่งในสมัยที่เรียนหนังสือ ไม่ค่อยตั้งใจเรียน คุณครู ก็ สั่งสอน ทุกอย่าง ทั้งการดำเนินชีวิต วิชาการ แต่เราก็ไม่สนใจ พอปัจจุบัน  มีการมีงานทำ ทำงานอยู่ในระดับหนึ่ง (เป็นลูกน้องเค้า เงินเดือนน้อย) ก็มานึกสมัยเรียนเราน่าจะตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสั้งสอนของครู จะได้เป็นเจ้าคน นายคน. ..

เขียน 04 Jan 2013 @ 21:36 () แก้ไข 04 Jan 2013 @ 21:38, ()


ความเห็น (0)