อนุทิน 11931 - หยั่งราก ฝากใบ

@11905 คุณ Poo คะ ชอบค่ะ เคยอ่านเจอเช่นกันที่ว่า อย่าเป็นคนมุ่งหวังเพียงความสำเร็จ แต่จงมุ่งหวังความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า

 คนปัจจุบัน (รวมทั้งตัวเองด้วย)..มุ่งแต่..ความสำเร็จในทุกเรื่อง..บางทีก็ละเลย การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เพราะมองว่า...คุณค่าของเราอยู่กับความสำเร็จด้านวัตถุ เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ และการยอมรับจากผู้อื่น จนลืมที่จะมองหาคุณค่าที่แท้จริงภายในตัวเอง.

เขียน 17 Jun 2008 @ 18:08 () แก้ไข 17 Jun 2008 @ 18:45, ()


ความเห็น (0)