อนุทิน 11931 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@11905 คุณ Poo คะ ชอบค่ะ เคยอ่านเจอเช่นกันที่ว่า อย่าเป็นคนมุ่งหวังเพียงความสำเร็จ แต่จงมุ่งหวังความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า

 คนปัจจุบัน (รวมทั้งตัวเองด้วย)..มุ่งแต่..ความสำเร็จในทุกเรื่อง..บางทีก็ละเลย การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า เพราะมองว่า...คุณค่าของเราอยู่กับความสำเร็จด้านวัตถุ เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ และการยอมรับจากผู้อื่น จนลืมที่จะมองหาคุณค่าที่แท้จริงภายในตัวเอง.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)