อนุทิน 119309 - CHANGNOI MOMMAM

  ติดต่อ

ปรับตัวเพื่ออยู่รอดของชาวลุ่มน้ำ : 

เพราะวิถีการทำกินต้องเชื่อมโยงกับคลองและน้ำ การรับมือกับ "น้ำ" จึงเป็นเรื่องจำเป็น

หลังเข้าสุ่ภาวะปกติ  ชาวสวน ชาวเกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มลงทุนอีกครั้ง ตั้งแต่การสร้างเขื่อนปูนริมคลองล้อมรอบสวน การยกคันดินให้สูงขึ้น ค่าใช้จ่าย 4000 -5000 บาทต่อคันรถ (ทั้งค่าหน้าดิน และค่ารถขนส่ง)

รายจ่ายสูง  แต่คงจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าน้ำท่วม  เพราะมาที  ชีวิตแทบล่มสลาย...  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)