อนุทิน 119266 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

 งาน 4 อย่าง ต่อมา ก็เรื่องส่วนตัว ทั้ง 3 ข้อ สุขภาพ ครอบครัว และการเงิน


1 สุขภาพดี

2 ครอบครัวผาสุก

3 การเงินมั่นคง แล้ว มั่งคั่ง

4  งานเพื่อสังคม

* งานเยี่ยมบ้าน

* CKD Care

* ระบบสุขภาพชุมขน

* เลิกบุหรี่

เขียน 03 Jan 2013 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)