อนุทิน 11918 - เมตตา

  ติดต่อ

เพิ่งเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ มีหลายคนแนะนำให้ใช้...วันนี้เพิ่งประชุมเตรียมการ UKM13 เสร็จ  ตกลงจัดวันที่ 25-26 กรกฏาคม 51 ณ กระบี่เมอริไทด์ จ.กระบี่ จะมีการลงนาม MOU วันที่ 26 กค.51 เวลา 11.39  น. วันนี้แจ้งให้ผู้ประสานงานเครือข่ายที่ต่างๆ ทราบแล้วทาง อีเมล

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)