อนุทิน 11918 - เมตตา

เมตตา

เพิ่งเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ มีหลายคนแนะนำให้ใช้...วันนี้เพิ่งประชุมเตรียมการ UKM13 เสร็จ  ตกลงจัดวันที่ 25-26 กรกฏาคม 51 ณ กระบี่เมอริไทด์ จ.กระบี่ จะมีการลงนาม MOU วันที่ 26 กค.51 เวลา 11.39  น. วันนี้แจ้งให้ผู้ประสานงานเครือข่ายที่ต่างๆ ทราบแล้วทาง อีเมล

 

เขียน 17 Jun 2008 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)