อนุทิน 119137 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow139]   ...จงเป็นเพียงคนธรรมดา แต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าในสังคมตลอดไป...

Ico128

เสียงเล็กๆ فؤاد

เขียน 31 Dec 2012 @ 14:29 () แก้ไข 31 Dec 2012 @ 14:30, ()


ความเห็น (0)