อนุทิน 119071 - บุรชัย

บุรชัย

ช่วงนี้อ่านหนังสือพร้อมๆ กันหลายเล่ม แบบคู่ขนาน ทำให้ยังไม่ได้อ่านหนังสือที่ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) สมาชิกของ GotoKnow รูปหนึ่ง เมตตาส่งมาให้ ตามที่ผมแสดงความสนใจไปยังท่าน คือ ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐) กับอีก ๒ เล่ม คือ สังฆาธิปไตย ระบอบการปกครองสงฆ์ กับ เรื่องเล่าจากกว๊านพะเยา ท่านส่งแถมมาให้ แต่ดูคร่าวๆ แล้วหนังสือ ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผมมาก คงต้องอ่านด้วยความพินิจพอสมควร

ต้องขอบคุณ GotoKnow เพราะทำให้ผมได้เจอชื่อหนังสือนี้จากเว็บนี้ จนได้มีโอกาสติดต่อกับท่านผู้แต่ง(รวมถึงได้มีโอกาสคุยกับท่านอื่นอีกหลายๆ ท่าน ในโอกาสอื่นๆ) 

เขียน 29 Dec 2012 @ 16:02 () แก้ไข 29 Dec 2012 @ 16:10, ()


ความเห็น (0)