อนุทิน 119065 - พิชิตชัย ใจอารีย์

การรณรงค์ ป้องกัน.ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ประสานงาน บูรณาการณ์ ร่วมกัน. การตัังเป้าชัดเจน..จะทำให้มีกรณี "ศรีธนนชัย" เกิดขึ้น ครับ ในการรายงาน

เขียน 29 Dec 2012 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)