อนุทิน 11905 - Boo

Boo

…. อย่าเป็นคนที่มุ่งหวังเพียงความสำเร็จ แต่จงมุ่งหวังความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า  .....

... อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  - หนังสือ พลิกเรื่องเรียนรู้ สู่อัจฉริยะ ของท่านนพ. กมล แสงทองศรีโกมล  ...

เขียน 17 Jun 2008 @ 14:07 ()


ความเห็น (0)