อนุทิน #11905

…. อย่าเป็นคนที่มุ่งหวังเพียงความสำเร็จ แต่จงมุ่งหวังความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า  .....

... อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  - หนังสือ พลิกเรื่องเรียนรู้ สู่อัจฉริยะ ของท่านนพ. กมล แสงทองศรีโกมล  ...

เขียน:

ความเห็น (0)