อนุทิน 119035 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow135] สิ่งที่เราควรมี คือความศรัทธา ความกล้าหาญ ความอดทน เพื่อที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามช่วงเวลาดังกล่าว เพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   อาจสมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง และสิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งตือ เราจะเข้าใจ ยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร ให้ชีวิตเราดำเนินไปจนถึงวันสุดท้าย..อย่างงดงาม
Ico128


ครูแป๋ม บ.ว.น.

เขียน 28 Dec 2012 @ 19:45 () แก้ไข 28 Dec 2012 @ 21:08, ()


ความเห็น (0)